Baggrundsmateriale

Her kan du finde Faaborg-Midtfyn Kommunes strategier, planer og analyser, som danner baggrund for Kommuneplan 2019 samt kommuneplanen som pdf.

 

Strategier og planer

Udviklingsstrategi 2019-2030 Sammen skaber vi det bedste sted

Baggrundsanalyse 2018 til Udviklingsstrategi 2019-2030

Tillæg til Udviklingsstrategi 2015

Boligstrategisk analyse 2018

Masterplan Faaborg

Masterplan Ringe

Årslev helheds- og bebyggelsesplan

Masterplan Nr. Lyndelse-Nr. Søby

Landskabsbyen Ny Stenderup - Handleplan

Klimatilpasningsplan inklusiv baggrundsrapport

Konsekvensvurdering af tre dagligvarebutiksprojekter

Vejplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2018

Spildevandsplan 2019-2023

Jordbrugsanalyse 2012

Friluft og fritidsstrategi 2019-2026

 

Hovedkort og bilag

Hovedkort 1 Byudvikling

Hovedkort 2 - Detailhandelstruktur

Hovedkort 3 - Støj, vej og tekniske anlæg

Hovedkort 4 - Landskab

Hovedkort 5 - Kultur og Geologi

Hovedkort 6 - Naturkvaliteter

Hovedkort 7 - Grønt Danmarkskort

Hovedkort 8 - Råstoffer, vådområder og skovrejsning

Hovedkort 9 - Jordbrug og biogas

Hovedkort 10a - Klima oversvømmelseskort ekstrem regn i kloakerede områder 2050

Hovedkort 10b - Klima oversvømmelseskort ekstrem regn i landområder 2050

Hovedkort 10c - Klima oversvømmelseskort stormflod

Hovedkort 11 - Ferie og fritid

Liste over bevaringsværdige bygninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

 

Materiale vedrørende politisk behandling af forslag til Kommuneplan 2019

Revisionsnotat Forslag til Kommuneplan_2019

Oversigt over forslag til ændringer i Kommuneplan 2019

Kortbilag til oversigt over forslag til ændringer i Kommuneplan 2019

Referat fra Kommunalbestyrelsens møde d. 11. juni 2019

Forslag til Kommuneplan 2019

Screening for miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2019

 

Materiale vedrørende politisk behandling af endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019

Høringsnotat med behandling af indsendte høringssvar

Samlede høringssvar 

Forvaltningens ændringsforslag 

Kort til høringsbehandling

Aftalenotat med Erhversstyrelsen

Retningslinjestruktur for naturudpegninger

Redegørelse for omdannelseslandsbyen Ny Stenderup

Referat fra Kommunalbestyrelsens møde d. 14. januar 2020

Pdf-udgave af Kommuneplan 2019