Byvækstretninger

Byvækstretninger angiver, hvilken retning byerne med tiden skal udvikle sig, og dermed hvor borgere og udviklere kan forvente fremtidige arealudlæg vil finde sted. For de fire udviklingsbyer er der også angivet en rækkefølgeplan, markeret med tal på kortet. Rækkefølgeplanen angiver hvilke arealer, der skal udvikles og planlægges for først inden, der tages hul på nye eller andre områder.