Gastransmissionsledning

Omkring gastransmissionsledningen, se kommunens interaktive kort /hovedkort 3, der forløber igennem kommunens nordligste del, er en 200 m observationszone til begge sider, hvor der jf. cirkulære nr. 183 af 26/11/1984, gælder særlige regler for landzonetilladelser til bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer.