Én kommune - tre egne

Faaborg-Midtfyn Kommune er en samling af mange stærke og forskelligartede byer og landområder, som tilsammen skaber den stærke helhed. Udviklingen er i mange år gået mod de store byer, men heldigvis er der også mange, der gerne vil bo i de mindre byer og på landet. De seneste år har vi set, at lysten til at bo uden for de store byer også er stigende.

Uden for de store byer får man mere for pengene, og man får værdier som nærvær, tid og fordybelse. Faaborg-Midtfyn Kommune er så heldig at kunne opfylde mange bosætningsdrømme. Vi kan tilbyde bokvaliteter, der strækker sig fra et liv tæt på storbyen i vores forstæder tæt på Odense med naturen i baghaven og god infrastruktur, via Ringe som den helstøbte og virksomme by til den smukke købstad Faaborg og de mange små lokalsamfund i det smukke landskab og øerne i øhavet.

Kursen ligger fast. Vi skal sammen skabe det bedste sted. Til det hører også nødvendighed af ambitiøse mål, prioritering og klare valg. Vi har et klart og ambitiøst mål om at blive 3.000 flere indbyggere i 2030. Det vil skabe endnu mere liv i vores byer og lokalsamfund, og det vil styrke eksistensgrundlaget for vores skoler og grundlaget for vores service i det hele taget. Herudover vil de nye medborgere berige vores fællesskaber med nye idéer og aktiviteter. Vi vil nå målet, gennem udvikling af vores byer og landsbyer med afsæt i det enkelte lokalsamfunds kvaliteter og den styrke, som vores forskellighed skaber. Naturen, landskaberne og kulturarven vil være en løftestang for at skabe vækst i de tre egne.

Vores mål, prioriteringer og valg betyder, at vi betragter kommunen som en stærk enhed, der består af de tre egne: Forstadsbåndet, Ringe-egnen og Faaborg-egnen. De stedbundne kvaliteter og potentialer er utrolig vigtige for et steds udviklingsmuligheder. Derfor er det vigtigt, at der er en stærk bevidsthed om hvad, der gør ens by, landsby eller lokalområde til noget særligt og hvorfor. I samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv, foreninger samt kultur- og uddannelsesinstitutioner, er der udviklet profiler for hver af de tre egne. Egnsprofilerne vil udgøre grundlaget for de kommende års planlægning og udvikling. I de tre egne har de større byer Nr. Lyndelse-Nr. Søby, Årslev-Sdr. Nærå, Ringe og Faaborg rollen som drivkræfter for vækst og som et lokalt centrum, der har det meste af den service, indkøbsmuligheder mv., som vi har brug for. De fire udviklingsbyer har også rollen som de byer, hvor potentialet for at tiltrække tilflyttere er størst, og hvor potentialet derfor skal understøttes. Omvendt ville de fire udviklingsbyer ikke være hvad de er, hvis ikke der var et stærkt opland i form af lokalbyer og landsbyer til at støtte op om de tilbud og faciliteter, som udviklingsbyerne har. Derfor er det vigtigt at egne og udviklingsbyer udvikler sig sammen, og arbejder for en fælles udvikling - til gavn for helheden. Derfor er udviklingen af stærke samarbejdsrelationer by og egn i mellem vigtige for at vi lykkes med at skabe det bedste sted.

De tre egne med udviklingsbyerne Årslev-Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse-Nr. Søby i forstadsbåndet mod nord, Ringe-egnen i midten med Ringe som naturlig hovedby og Faaborg-egnen mod syd med Faaborg som naturlig hovedby. Kilde: "Sammen skaber vi det bedste sted" – Udviklingsstrategi 2019-2030, Faaborg-Midtfyn Kommune, 2019.

Forstadsbåndet: Fællesskaber helt tæt på storbyen

Forstadsbåndet er en egn, hvor borgerne får det bedste fra to verdener. Her er der mulighed for at nyde godt af et arbejds- og kulturliv i Odense og et hjem i et lokalsamfund med nærhed, tryghed og overskuelighed. I Forstadsbåndet er det nære derfor i højsædet - nærheden til Odense, nærheden til naturen og nærheden til hinanden.

Udviklingen i Forstadsbåndet skal derfor være fokuseret på at styrke adgangen til de mange muligheder i Odense og på at bygge videre på de kreative og bæredygtige nærmiljøer og de stærke fællesskaber, som Forstadsbåndet allerede har.

Forstadsbåndet har haft høj vækst de senere år. Der er god efterspørgsel på at bo i Forstadsbåndet, og netop fordi man kan kombinere nærheden til Odense med det helt lokale forventes det, at mange også fremover vil ønske at bosætte sig i Forstadsbåndet. Derfor er en stor del af byudviklingen planlagt til at skulle ske i Forstandsbåndets to udviklingsbyer Nr. Lyndelse-Nr. Søby og Årslev-Sdr. Nærå samtidig med, at de to byområder skal udvikle deres kvaliteter som byer i takt med, at de vokser.

De mindre byer i Forstadsbåndet som fx Rolfsted-Ferritslev og Brobyværk har også bidraget til væksten. Disse byer har hver især kvaliteter, man ikke finder i de større byer, og som skaber mangfoldige bosætningsmuligheder på egnen. Eksempelvis er borgerne i Allested-Vejle meget aktive med at udvikle og markedsføre deres by som en del af projekt Blomstrende landsby. Nr. Broby og Brobyværk er to byer med en rig kulturarv og smukt beliggende i landskabet ved Odense Å. I begge byer er borgerne bl.a. engagerede i områdefornyelse, som skal gøre deres byer endnu mere attraktive.

Fremtidens Forstad ligger i Årslev-Sdr. Nærå

Årslev-Sdr. Nærå er med togforbindelse, motorvej, supercykelsti og mødestedet Polymeren godt på vej som fremtidens forstad. Nogle af landets førende arkitekter har tegnet deres bud på en ny bymidte og en ny bæredygtig bydel tæt på det grønne. Udviklingen af de to bydele vil tage fart i de kommende år. Alt det og mere til skal være med til at styrke Årslev-Sdr. Nærås position som en moderne og attraktiv forstad med plads til både bolig- og erhvervsudbygning.

Carl Nielsens barndomsland

I Nr. Lyndelse-Nr. Søby er udviklingen af de to lokalsamfund under overskriften "En oase tæt på storbyen" i gang. Det var her Carl Nielsen trådte sine barnesko, og det er netop de Carl Nielsen’ske værdier - naturglæde, leg og det musiske - der skal være med til at præge udviklingen og det liv, der leves i Nr. Lyndelse-Nr. Søby. Næste skridt vil være udarbejdelse af lokalplaner for udbygningen.

Ringe-egnen: Hånden og ånden

Ringe-egnen har stærke og aktive lokalsamfund og mange ildsjæle, der gennem årene har vist, at de er rigtig gode til at få ting til at ske. Blot for at nævne nogle eksempler har Ringe fået et hotel ved Midtfyns Fritidscenter, Gislev kunne i august 2018 indvie deres friluftsscene, der er store events som Egeskov Marked og Heartland Festival og Rudme har skabt det anerkendte kultur- og musikhus Foderstoffen. Ringe har et stort og velbeliggende erhvervsområde med mange spændende og velfungerende virksomheder. Ringe-egnen har også mange fri- og efterskoler, og rummer bl.a. Ryslinge Højskole, som er en af Danmarks ældste. Det har alt sammen sat sit præg på egnen, og er det vi bygger videre på i fremtiden.

Ringe-egnen ligger tæt på Odense, men der er en opgave i at sørge for, at det også er den almindelige opfattelse, at Ringe faktisk kun ligger et kvarter i tog fra Odense og mindre end 20 minutter i bil fra centrum til centrum.

Ringe-egnen har også de senere år haft betydelig tilflytning med Ringe by som hovedtrækkraften, men også Kværndrup, Ryslinge, Gislev m.fl. har bidraget til vækst i befolkningen de senere år. Det meste af byudviklingen skal fortsat og helt naturligt ske i Ringe, men der er også fastholdt gode muligheder for byudvikling i de mindre byer.

Ringes hjerte skal styrkes

Ringe er kendt for et godt, lokalt butiksliv i den lille hyggelige bymidte, men alligevel mærker detailhandlen, at handlen rykker til internettet og til Odense. Der er sammen med borgere og erhvervsliv udarbejdet en bymidteplan, som skal styrke "Ringes hjerte". Styrkelse af Ringe bymidte vil derfor være en vigtig opgave, som kommuneplanen bakker op om. At der er kommet liv i den gamle stationsbygning er et skridt mod målet og resultatet af stort lokalt engagement.

I Ringe er der plads til udvikling

I Ringe er der fortsat udlagt større og attraktivt beliggende arealer til boligbyggeri, og Ringe har en naturlig hovedrolle som erhvervsby inden for industri, transport, lager, håndværk mv. i kraft af sine veludbyggede og attraktive erhvervsområder lige ud til Svendborgmotorvejen, tæt på E20, tæt på det store arbejdsmarked i Odense og inden for rækkevidde af Trekantområdet.

Faaborg-egnen: Naturen & et nyt udsyn

Faaborg-egnen er begunstiget af nogle af landets smukkeste landskaber. Svanninge Bakker og Bjerge er kommet med på den eksklusive liste på kun 15 unikke natursteder, som indgår i Danmarks Naturkanon. Hertil kommer beliggenheden ved vandet, øhavet med de tre øer Lyø, Avernakø og Bjørnø, en række idylliste landsbyer som eksempelvis Faldsled med sin landskendte kro, Dyreborg med sin smukke beliggenhed ud til øhavet og rige kulturarv og Korinth med sin specielle historie og sammenhæng med Brahetrolleborg samt den smukke købstad Faaborg. Det er netop det udviklingen fremadrettet skal bygge videre på.

Faaborg-egnen rummer et uudnyttet potentiale, når det handler om at trække nye borgere, turister og besøgende til. Kvalitetsbosætning og turisme er noget af det, som Faaborg-egnen skal leve endnu mere af i fremtiden.

Naturen og kulturarven er Faaborg-egnens rigdom

De gode oplevelses- og friluftsmuligheder, som Faaborg-egnen byder på, er et stort satsningsområde. De, der bor på egnen, har hver dag glæde af de mange mountainbikeruter, vandet og Øhavsstien. I august er hele landet inviteret til Outdoor Sydfyn, hvor både de toptrænede og de uøvede kan prøve kræfter med discipliner som trail run, mountainbikeløb og stand up paddle. Faaborg-egnen byder også på fællesskabsoplevelser som festivalerne på Avernakø og i Håstrup og store kulinariske oplevelser - lige fra gourmetmad over produktion af kvalitetsfødevarer til gårdbutikker og boder langs landevejen. Alt det skal vi have mere af i fremtiden, og her er det særligt vigtigt at have for øje, at det på samme tid handler om både at udvikle og bevare naturen, bykvaliteterne og kulturarven - det som vores mange gæster kommer for at opleve, og som er en daglig glæde for de lokale.

Fra industriby til oplevelsesby

Faaborg er en levende havneby, hvor placeringen ved vandet altid har været væsentlig for byens udvikling. Sådan vil det også være fremover. Selvom Faaborg-Midtfyn Kommune lægger meget energi i omdannelsen af dele af havnen, er for eksempel værfterne på havnen en vigtig del af byens erhvervsliv og havnens identitet. Udviklingen af den gamle slagterigrund er samtidigt et godt billede på opgaven med at omstille Faaborg fra at være en vigtig industriby til at være oplevelsesby. Turisme og oplevelser knyttet til friluftsoplevelser og kultur rummer et stort potentiale for udvikling i Faaborg og på hele egnen. Med Faaborgs nye plads i den grønne Michelinguide 2019 er vi et skridt tættere på målet.

Omdannelse af slagterigrunden er et vigtigt projekt i den kommende periode. Målet er, at omdannelsen skal være med til at løfte potentialet for turisme og oplevelser, men også for at Faaborg fortsat kan udvikles som bosætnings- og erhvervsby. Faaborg har haft et fald i indbyggertal de senere år. Det har heldigvis været beskedent, men ambitionen er klar. Udviklingen skal vendes. Der er derfor fortsat gode muligheder for at udvikle nye og særdeles attraktive boligområder i kanten af byen, ligesom der skal sikres boliger af høj kvalitet helt tæt på centrum med muligheder for byliv, indkøb og meget andet inden for gåafstand.

Faaborg skal selvfølgelig fortsat spille en stærk rolle som erhvervsby. Faaborgs rolle som erhvervsby spiller på flere strenge. Faaborg har alle muligheder for at få endnu mere ud af turismen i samspil med øerne og baglandets landsbyer og landskaber, men der er selvfølgelig også fortsat plads til, at både produktionsvirksomheder og håndværkere kan udvikle sig i Faaborgs erhvervsområder.