Ferie- og fritidsområdet

Planlægningen for ferie og fritid omfatter arealer og anlæg med væsentlig interesse for turisme og fritidsaktiviteter i byerne og det åbne land. Som eksempler på ferie- og fritidsanlæg kan nævnes feriehoteller, lystbådehavne, sommerhusområder, golfbaner, idrætshaller og boldbaner.

Planlægningen for ferie- og fritid skal fastlægge, hvor og under hvilke betingelser og hensyn det åbne land kan tages i anvendelse til ferie- og fritidsanlæg.