Hovedstruktur og retningslinjer

Faaborg-Midtfyn Kommune er med sin lange udstrækning fra Odenses bygrænse til det sydfynske Øhav Fyns største kommune. Med små 52.000 borgere, 5 tidligere kommunecentre og ca. 65 lokalsamfund af varierende størrelse er der nok at tage fat på som udviklingsorienteret landkommune. Vores kommune rummer en stor mangfoldighed. Fra øhavet og den smukke købstad Faaborg mod syd over helstøbte og virksomme Ringe til forstadsbyerne til Odense mod nord. Der er mange lokalsamfund, som har meget forskelligt at byde på. Det skal vi udnytte ved at lade udviklingen af vores byer og landsbyer udspringe af det enkelte lokalsamfunds stedbundne kvaliteter, og ved at bringe den styrke vores forskellighed udgør i spil.

Naturkvaliteter er for mange en af de vigtigste grunde til at bosætte sig i kommunen, og 9 ud af 10 af dem, der bor i kommunen, benytter naturområder i nærheden af deres bopæl. Med naturperler som øhavet, bakkelandskabet og det rekreative område i Tarup-Davinde har vi meget at byde på, og adgangen til naturen bliver konstant forbedret. Den rige kulturarv er ligeledes et stærkt kort i forhold til både bosætning og turisme, og den vil blive styrket yderligere med ambitiøse udviklingsplaner for Faaborg Museum og Øhavsmuseet.

På Fyn arbejder vi sammen om at forløse fælles potentialer og løse større, fælles udfordringer. Faaborg-Midtfyn Kommune er bl.a. en del af Byregion Fyn, FilmFyn og ErhvervshusFyn for herigennem at arbejde for at forbedre bla. infrastrukturen, styrke turisterhvervet og erhvervslivet generelt. Med etablering af bl.a. nyt supersygehus og letbane samt den succesfulde robotklynge er Odense blevet dynamo for fynsk udvikling. Den korte afstand hertil fra den nordlige del af kommunen styrker vores evne til at tiltrække nye borgere, iværksættere og virksomheder.

Alle disse forhold og forskelligrettede interesser skal et lagt stykke hen af vejen favnes i kommuneplanen. I kommuneplanens såkaldte hovedstruktur og tematiserede retningslinjer er det fastlagt, hvor og hvordan den fysiske udvikling skal finde sted. Med retningslinjerne besluttes det ligeledes, hvorledes de forskellige interesser skal afvejes overfor hinanden.