Kommuneplantillæg

De fleste kommuneplantillæg omfatter mindre ændringer i de gældende rammebestemmelser eller ændringer i selve afgrænsningen af kommuneplanrammen. Ofte sker det på baggrund af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, der ønskes gennemført. Et sådant projekt vil normalt også betyde, at der skal udarbejdes lokalplan, hvor der mere detaljeret fastlægges krav til, hvordan nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes.

På nedenstående kort kan du se hvilke kommuneplantillæg, der er vedtaget, samt dem der i øjeblikket er i forslag.

Klik på det polygon du ønsker at vide mere om, for at få vist plandokumentet.