Retningslinjer

4.0.1 Detailhandelsstrukturen

Detailhandelsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune består af

  • Faaborg og Ringe som primære hovedbyer for detailhandel.
  • Årslev-Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse-Nr. Søby, Nr. Broby, Ryslinge og Kværndrup som større lokalbyer
  • Rolfsted-Ferritslev, Allested-Vejle, Brobyværk, Espe, Gislev, Korinth, Horne og Vester Aaby som mindre lokalbyer.

4.0.2 Placering af nye butikker

Butikker skal placeres i de afgrænsede bymidter og områder til særligt pladskrævende varegrupper, som fremgår af det interaktive kort og hovedkort 2.

 


Afgrænsede områder til detailhandel i Faaborg Midtfyn Kommune.

I de enkelte områder til detailhandel fastlægges rammer for det samlede bruttoetageareal til butikker samt maksimale størrelser for disse, se skemaet nedenfor. Inden for de enkelte områder vil de maksimale butiksstørrelser blive differentieret i kommuneplanrammerne, så de tilpasses målene for detailhandlen i den enkelte by, samt hvad der vurderes at være realistisk i det enkelte delområde. Der er eksempelvis i skemaet nedenfor fastsat maksimale størrelser for udvalgsvarebutikker på 5.000 m² i de ydre dele af bymidterne i Faaborg og Ringe for at åbne mulighed for at de to byer kan tage imod de største udvalgsvarebutikker. I rammedelen er de maksimale størrelser på udvalgsvarebutikker typisk 2.000 m². Begrundelsen for at de maksimale størrelser ikke er hævet i rammedelen er, at det vil kræve en særlig planlægning inden det kan afgøres om områderne rent faktisk vil kunne modtage så store butikker.

4.0.3 Arealrammer og butiksstørrelser