Kommuneplan 2019-2031

Kommuneplanen er den plan, der udstikker retningslinjerne og rammerne for den overordnede fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i den kommende planperiode – de næste 12 år. Derfor hedder planen rettelig Kommuneplan 2019-2031. Heri fastlægges de overordnede rammer for, hvordan byerne skal udvikle sig, hvor der er særlige natur- og kulturværdier vi skal passe på og udvikle, og hvilke særlige rammer lokalplanlægningen skal ske indenfor. Læs mere om hvad en kommuneplan er og læs om kommuneplanens retsvirkninger.

I Faaborg-Midtfyn Kommune integreres planstrategien i udviklingsstrategien. Med planstrategien besluttes det hvilke ændringer i kommuneplanen, kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. I forbindelse med vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2019 – sammen om det bedste sted vedtog Kommunalbestyrelsen, at kommuneplanen skulle revideres delvist, og at følgende temaer skulle revideres:

  • Faaborg-Midtfyns rolle
  • Byerne og landdistrikterne – er blevet til: Én kommune - tre egne
  • Byudvikling
  • Turisme
  • Friluftsliv
  • Kulturarv
  • Natur og Grønt Danmarkskort
  • Klimatilpasning

Udviklingsstrategien 2019 var samtidigt indkaldelsen af idéer og forslag til kommuneplanrevisionen. Udviklingsstrategien var i høring fra 9. oktober 2018 til 4. december 2018 og blev endelig vedtaget d. 18. februar 2019.  I forlængelse heraf har kommunalbestyrelsen indkaldt idéer og forslag til revision af kommuneplanens detailhandelstema og bedt kommunens lokalråd om bemærkninger til byudviklingsønsker. 

Den resterende del af Kommuneplan 2013 genvedtages med tekniske tilretninger og mindre justeringer som følge af ny lovgivning, vedtagne planer mv. 

Kommuneplan 2019 er en digital plan, men du kan finde en pdf-udgave af Kommuneplan 2019 HER.

Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2019 var i høring fra 28. juni til 10. september 2019. Der blev afholdt orienterende borgermøde den 19. august i Espe. Der kom 39 høringssvar. Behandlingen af høringsmaterialet kan ses i planens baggrundsmateriale.

Planafdelingen i By, Land og Kultur kan kontaktes på tlf. 72532036, eller e-mail: planogkultur-post@fmk.dk, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde rundt i kommuneplanen.

Bemærk. Hvis du vil printe de interaktive kort fra den digitale plan, skal du bruge internet-browseren Google Crome.