Bæredygtighed

I februar 2019 vedtog kommunalbestyrelsen Udviklingsstrategi 2019-2030 - Sammen skaber vi det bedste sted. Indsatserne i strategiens fire udviklingsspor spiller sammen med FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, idet der bl.a er fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, når kommunen udvikler byer og lokalsamfund. Det samme gør sig gældende i udviklingen af  skole- og dagtilbud, sundhedstilbud, og i arbejdet med fremtidens mobilitet og understøtningen af vækst og erhverv i kommunen. Udviklingsstrategiens s. 28 indeholder en grafisk fremstilling af nogle af de projekter og initiativer, der i dag støtter op om verdensmålene - se herunder.

I forlængelse af vedtagelse af Udviklingsstrategi 2019-2030 - Sammen skaber vi det bedste sted  har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal arbejdes mere indgående med nogle af verdensmålene. Hvilke er endnu ikke besluttet. Kommunalbestyrelsen forventer at træffe beslutning om, hvilke verdensmål, der skal sættes særligt fokus på og hvordan omkring årsskiftet 2019/2020.